Заштита на права на пациенти (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со ЦРИС Студиорум

Summary

Брошурата „Заштита на права на пациенти“ е создадена врз основа на постојниот прирачник „Човековите права во здравствената заштита - Прирачник за практичари“, што е наменет за професионалци од областа на правото и здравството. Целта на брошурата за пациенти е граѓаните да се запознаат со своите права и обврски од областа на здравствената заштита што ги имаат како пациенти, а особено да се запознаат со правата и обврските што произлегуваат од Законот за заштита на правата на пациентите донесен во 2008 година. Исто така, во оваа брошура накратко се обработени и правата и обврските на здравствените работници, како и механизмите за заштита на правата.

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU