Заштита на права на пациенти со фокус на лицата корисници на дроги (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, Скопје

Summary

Голем дел од корисниците на дроги не ги познаваат во доволна мера своите права и обврски кои произлегуваат од здравствената заштита, ниту пак расположливите механизми за нивна заштита. Основната цел на брошурата е да ги информира корисниците на дроги и пошироката јавност за правата на пациентите и за механизмите за заштита на тие права предвидени со Законот за заштита на правата на пациентите од 2008 година.

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU