Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост

  • Author: ЕСЕ во соработка со Републичкиот Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост

Summary

Брошурата за заштита на права на пациенти со фокус на лицата со интелектуална попреченост е дел од едицијата на брошури под наслов Заштита на права на пациенти, подготвени од страна на Здружение ЕСЕ во соработка со граѓански организации кои работат со одредена ранлива група. Овој тип на брошури беа подготвени за општа популација, Роми и корисници на дроги. Брошурата за заштита на правата на пациентите со фокус на лицата со интелектуална попреченост има за цел да запознае со правата и обврските на лицата со интелектуална попреченост како пациенти, како и со механизмите за заштита на нивните права.

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU