Заштита на права на пациенти со фокус на правата на Ромите како пациенти (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со Невладина организација „КХАМ“, Делчево

Summary

Ромите како пациенти често се соочуваат со потешкотии во пристапот до навремена и квалитетна здравствена заштита, иако de jure ги имаат истите права како и секој друг граѓанин на Република Македонија. Брошурата има за цел да ја запознае луѓето од Ромската заедница со нивните права и обврски како пациенти, како и со постоечките механизми за заштита на тие права.

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU