Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних представників в Україні

  • Author: Ірина Сенюта, Дмитро Клапатий

Summary

Посібник підготовлено з метою окреслення важливого сегменту національної системи психічного здоров’я – прав людини. У ньому охарактеризовано правовий статус осіб, які страждають на психічні розлади, а також висвітлено порядок реалізації і механізми захисту ключових прав у сфері надання психіатричної допомоги. Зокрема, видання містить відповіді на запитання, які найчастіше постають при здійсненні права на інформацію про стан психічного здоров’я і надання психіатричної допомоги, права на таємницю про стан здоров’я, права законних представників осіб, які страждають на психічний розлад, на отримання щомісячної грошової допомоги тощо. Крім того, в книзі висвітлено особливості проведення психіатричного огляду, права осіб при наданні амбулаторної і стаціонарної психіатричної допомоги та порядок припинення надання психіатричної допомоги у примусовому порядку. Корисним видається також висвітлення порядку реалізації окресленими особами права на захист своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав у судовому та адміністративному порядку, а також права на безоплатну правову допомогу. У виданні вміщено глосарій ключових законодавчих термінів, які сприятимуть кращому розумінню викладеної інформації, та довідкову інформацію. Виклад матеріалу ґрунтується на нормах чинного законодавства України, ілюструється прикладами можливих порушень прав осіб у сфері надання психіатричної допомоги, наводяться практичні поради, а також приклади з судової практики. Автори підготували посібник, який покликаний стати надійним порадником для захисту прав людини у сфері надання психіатричної допомоги, розширення меж наукового пошуку й оптимізації юридичної практики у цій царині.

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU